Jumat, 26 September 2008

desKriPsi_na kaLeNgku koDong

nakkE irna jiRana
lassu' ri kota mangkasara'(riolo nikana ujung pandang, mingka ni sambeimi arengna)...tanggala 19 Juli 1987..
pangngaingku akkarena golo'(riolo ji, tania nenne..)
akkuLia ri AMIK PROFESIONAL MAKASSAR jurusang manajemen inFormatika..
naKKe anak ke 3 battu 5 assodara...
(mohon maaf bila bahasanya kurang di mengerti..)

aRtiNya :
saya Irna Jirana
lahir di makassar (dulu disebut ujung pandang, tapi namanya sudah diganti)..tanggal 19 Juli 1987..
Hobi saya main bola (itu dulu, bukan sekarang)..
Kuliah di AMIK PROFESIONAL MAKASSAR jurusan manajemen Informatika
saya anak ke 3 dari 5 bersaudara...